Överdrättinge 

Natur- och Jaktturism

 

 

"BO PÅ LANDET" - NATURTURISM

 

På gårdens tomtmark finns en gäststuga med bekväma sängplatser för fyra vuxna med självhushåll. Stugan är välutrustad och närmare beskrivning, bilder mm finns i vår uthyrningsannons på:

www.stugknuten.com/stuga.asp?stugid=7824

Rekommenderade utflyktsmål
Förutom gårdens egna omgivningar finns Kettilstads och Idhults naturreservat samt möjligheter till bad i sjön Åsunden (Hovstads brygga samt Råsöbro). Badmöjlighet finns också i sjön Ämmern vid Söderö samt i sjön Nimmern på försommaren, innan algblomningen tar vid. Valö, i sjön Björkern, Björkfors, med bad, servering och dansbana ligger på 17 km avstånd.

Under icke-jaktsäsong kan naturfotointresserade använda gårdens jakttorn och sittbänkar för att komma närmare de vilda djuren.

 

 

 

 

Kindabygden ligger väl till för besök i Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, cirka 60 km från Övra Drättinge. Åt andra hållet ligger Kolmårdens Djurpark, 118 km bort.

Pelles Viltsafari i Kisa anordnar under somrarna "Vildmarkssafari" där deltagarna färdas i kolonn med egna bilar till olika mål där vilda djur kan studeras i sin naturliga miljö. Upplysningar: www.viltsafari.se

Kinda Turistbyrå, www.kinda.se kan ge upplysningar om aktuella program, aktiviteter och attraktioner i närområdet.
E-post: turistbyran@kinda.se

 

Nyanlagd våtmark
Från slutet av 1800-talet och fram till 1900-talets mitt genomfördes på flera håll i landet torrläggnings- och utdikningsföretag i syfte att skapa mer odlingsbar mark. Den negativa följden blev att djur- insekts- och växtliv utarmades och en mångfald arter bara försvann.

I syfte att gynna den biologiska mångfalden och ge plats för utökad artrikedom har vi på Överdrättinge år 2011 låtit anlägga en våtmark med dammvallar, öar och anordning för nivåreglering (s.k. munk). Tillflöde sker via två öppna diken som avvattnar kärrmarker i vår och grannens skogar. Avrinning sker som tidigare genom ett dike till sjön Nimmern, via en s.k. fosforfälla om 500m2. Våtmarken fungerar som kvävefälla.

Redan första året hade knipor och gräsänder upptäckt den nya lokalen och det blev häckning med ett tjugotal små dunbollar som simmade omkring. Tofsvipor kom i mängder och även enkelbeckasiner, tranor, gäss och sångsvanar hörde till besökarna. Spårstämplar i strandkanterna vittnar om att älg, rådjur och dovhjort brukar besöka våtmarken för att dricka. Våtmarkens totala areal uppgår till 2,2 hektar.

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation


Gården ägs av
Kerstin Naidu-Sjöswärd
och
Per Sjöswärd

e-post: ih384zc@gmail.com

 

Telefon:
076-042 31 51 (Kerstin)
076-019 22 12 (Per)

Postadress:
Drättinge Övra 1
590 46 Rimforsa

GPS-koordinater
Övra Drättinge gårdsplan

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6435799 E 544011
WGS84 g/m 58°3,6890’ 15°44,7820’


Vägbeskrivning översänds per post eller e-post.