Överdrättinge 

Natur- och Jaktturism

 

 

JAKTTURISM

 

De jaktformer som lämpar sig på gårdens mark, till större del bestående av skog, är vaktjakt och smygjakt (Pürsch). Idealiska för jägare som uppskattar naturupplevelser i lugn och avstressad miljö. Skottchanser och byten kan givetvis inte garanteras, även om det på marken brukar finnas gott om vilt, såsom dovhjort, rådjur, vildsvin, älg (älgjakten numera endast för traktens markägare och jakträttsinnehavare) samt räv och grävling. Predatorerna och vildsvinen har trängt undan markhäckande skogs- och fälthöns och även kraftigt minskat tillgången på skogs- och fälthare. Jakt med hagelvapen är därför inte aktuell. I och med att stålhagel numera används vill vi endast ha jakt med kulvapen.

 

 Vi betalar 100 kronor i skottpengar för varje räv eller grävling som nedläggs inom gårdens mark under jaktliga former.

 

 

För jordbrukets vidkommande är de alltför talrika vildsvinen att betrakta som skadedjur. Ägarna av Överdrättinge ställer sig därför solidariska med drabbade jordbrukare och vill verka för samarbete och samverkan jakträttsinnehavarna emellan, för att få ner stammen till en hanterbar nivå.

Det finns en mindre och två större inägomarker lämpade för vakt- och Pürschjakt. Man kan också sitta på pass i skogen. Skogsterrängen är till stor del kuperad.

 

 Från inägan "Dalen" med jakttorn.

 

 

Av säkerhetsskäl anser vi att högst fyra skyttar samtidigt ska kunna sitta på pass. Passen väljs med hänsyn till rådande vindriktning och skjutriktningarna bestäms för att undvika risker för trafik och bebyggelse. Vi har utarbetat regler för hur jakten kan och får bedrivas på Överdrättinge. Gästande jägare måste skriftligen godkänna dessa innan avtal kan träffas. Som ytterst ansvariga för jakten måste vi förvissa oss om att statligt jaktkort, vapenlicens(er) för medförda vapen medföres samt att ansvarsförsäkring finns, t.ex. genom medlemskap i Svenska Jägareförbundet eller Jägarnas Riksförbund.Blivande jägare under uppsikt.


Kontrollskjutning av studsare kan arrangeras, men noggrann inskjutning skall helst ha skett före ankomsten. För vapenförvaring finns vapenskåp med kodlås i gårdens gäststuga.

Vistelsen kan avse flerdagars jakt med helpension. Nedlagda bytesdjur tillhör gården, medan eventuella troféer tillfaller skytten utan avgift.

 

 

Priser, vägbeskrivning mm kan fås efter kontakt per telefon 076-019 22 12 (Per), 076-042 31 51 (Kerstin) eller via e-post: ih384zc@gmail.com

 

  

 

 

 

Kontaktinformation


Gården ägs av
Kerstin Naidu-Sjöswärd
och
Per Sjöswärd

e-post: ih384zc@gmail.com

 

Telefon:
076-042 31 51 (Kerstin)
076-019 22 12 (Per)

Postadress:
Drättinge Övra 1
590 46 Rimforsa

GPS-koordinater
Övra Drättinge gårdsplan

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6435799 E 544011
WGS84 g/m 58°3,6890’ 15°44,7820’


Vägbeskrivning översänds per post eller e-post.